Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.