Wójt Gminy Brzyska informuje wszystkich mieszkańców, że w miesiącach od maja do września 2017r. na terenie gminy będzie przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona przez upoważnionych  pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.