Urząd Gminy Brzyska informuje rolników o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020 do 31 maja 2017 roku.                               

W przypadku, kiedy rolnik nie zdąży złożyć wniosku do 31 maja, może jeszcze złożyć po tej dacie, w terminie do 26 czerwca bieżącego roku.                                      
W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy, należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku.
Rolnicy, którzy złożą wnioski po 26 czerwca 2017r. muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.

Brzyska 23.05.2017r.