Zarządenie Wójta Gminy Brzyska nr 38/2017 z dnia w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół w Wróblowej