Informujemy, iż w związku z koniecznością dostosowania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023 do wymogów Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia  2017 r.  konieczna była aktualizacja zapisów ww. dokumentu. Ostateczna wersja, która będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Gminy Brzyska w dniu 8 czerwca br. znajduje się w załączeniu. 

 

Dodatkowo informujemy, że nie ulega żadnej zmianie wyznaczony obszar rewitalizacji ani zakres rzeczowy projektów przyjęty Uchwałą Rady Gminy Brzyska nr XXI/155/17 z dnia 29 marca 2017 r.