Urząd Gminy Brzyska uprzejmie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, lokalnymi podtopieniami oraz wystąpieniem wód z miejscowych potoków jakie miały miejsce dnia 27.06.2017r. na terenie Gminy Brzyska, powstałe szkody należy zgłaszać pracownikom:

- Pan Bogdan Maguda tel. 13 44 601 05 wew. 45 (straty w rolnictwie)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach tel. 13 44 601 03 (szkody mieszkaniowe)