Wójt Gminy Brzyska informuje wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, w wyniku: gradu, deszczu nawalnego w dniu 27 czerwca bieżącego roku o możliwości złożenia wniosku o szacowanie poniesionych strat.
Wnioski dostępne są u sołtysów poszczególnych sołectw, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek
od 800  do 1600; wtorek, środa, czwartek, piątek  od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej urzędu http://www.brzyska.pl/index.php/aktualnoci8
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzyska do dnia 7 lipca 2017r!
Prosi się o zgłaszanie istotnych strat poniesionych w uprawach rolnych.