Każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat może za darmo zdobyć uprawnienia UDT. Niezależnie od tego czy uczy się, pracuje, jest bezrobotny.

Oferujemy:

1) Pakiet szkoleń dla magazynierów składających się z dwóch kursów:

- Obsługa żurawi przenośnych (HDS) i podestów ruchomych montowanych na podjeździe (14 grup po 12 osób = 168 osób; 75 h/gr)

- Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych katy. II WJO II (14 grup po 12 osób = 168 osób; 67 h/gr) o

2) Kurs na uprawnienia energetyczne – elektryczne, grzewcze, gazowe (3 grup po 10 osób = 30 osób; 24 h/gr)

Wystarczy tylko zgłosić się do biura projektu i uzupełnić formularz zgłoszeniowy bądź pobrać go ze strony internetowej i dostarczyć.

Więcej informacji w biurze projektu: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul.3-go Maja 13, 38-200 Jasło  lub pod numerami telefonów: 13 44 06 081 lub 667 634 178.