Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany
przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym
poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i
potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat.pdf)plakat.pdf[ ]