Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 SIERPNIA 2017 r. w budynku GOPS.

Należy pamiętać, że wnioski na nowy okres 2017/2018 będą przyjmowane jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br.,a zasiłek rodzinny do 31 października br.).