airly1

 

Na stronie airly.eu można sprawdzić jakość powietrza w gminie Brzyska t.j. temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz stężenie pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, PM1.