Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Szczegóły w załączniku.