O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

27 września 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w zmian do budżetu gminy na 2019r

4.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brzyskach

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości na gminę Brzyska,

w miejscowości Brzyska, Błażkowa, Kłodawa

7.Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki położonej w Ujeździe

 nr ewid.386

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego.

9.Wolne wnioski i dyskusje

10.Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                              Stanisław Madejczyk