O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

30 grudnia 2019r o GODZ.900

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r.

4.Wolne wnioski i dyskusje.

5.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                             Stanisław Madejczyk