Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badań posłużą do pracy magisterskiej, a Państwa opinia może okazać się niezwykle wartościowa i oddać rzeczywisty obraz zagadnień zamieszczonych w poniższej ankiecie.


Zapewniam ,że badania prowadzone są anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko na potrzeby pracy.


Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Ankieta

Maksymilian Brzeżowski