Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 - dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Więcej informacji w załącznikach.