O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

6 marca 2020r o GODZ.1400

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA

 RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Stanowisko Rady Gminy Brzyska z dnia 6 marca 2020r w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji p.n. „Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk