GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 09:00 22.06.2020
Do: 09:00 23.06.2020
W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.