W związku z gwałtownymi burzami w Urzędzie Gminy w Brzyskach działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego telefon 134262948