Ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia

Data i godzina wydania: 11.07.2020 - godz. 07:56

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.07.2020 do godz. 21:00 dnia 12.07.2020

Obszar: zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (podkarpackie)

Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, początkowo także burzowe, spowodują wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Spodziewane są przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie