O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

21 grudnia 2020 r. o GODZ.1200

W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Zatwierdzenie porządku obrad,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.,
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Madejczyk