Wójt Gminy Brzyska oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zapraszają na Dni Kultury Ziemi Brzyskiej, które odbędą się w dniach 22-23 lipca 2011 roku.
 Na uroczyste spotkanie mające wyróżnić najlepszych z najlepszych przybli uczniowie w towarzystwie rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół. Przy wyborze najambitniejszych uwzgledniono średnią ocen , osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i wzorowe zachowanie.
Wójt Gminy wyróżnił najlepszych dyplomami i upominkami podczas wizyt w szkołach , które odbył z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 22 czerwca 2011 r.  Podczas dzisiejszego spotkania gratulacje składał  na ręce Rodzców, wręczając   – Listy gratualcyjne.
Podczas spotkania Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak gratulował uczniom, dziękował rodzicom i nauczycielom za pracę i trud włożony w wychowanie młodych ludzi.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i wspólnym zdjęciem.
Wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych:
Kamil Bargieł – Publiczna Szkoła Podstawowa im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wiktor Madej- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach,
Paulina Kozłecka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej,
Katarzyna Madejczyk – Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej.
Wyróżnieni uczniowie gimnazjów:
Marzena Filip – Publiczne Gimnazjum w im.ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Karol Maculak – Publiczne Gimnazjum w Brzyskach,
Justyna Szarek – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej,
Anna Madejczyk – Gimnazjum im. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej.


W dniu 23 kwietnia br w Urzędzie Gminy Brzyska odbyło się uroczyste przekazanie szabli dla Brzyskiej Straży Grobowej ufundowanej przez Gminę Brzyska.Wręczenia szabli delegacji OSP Brzyska w składzie druh Andrzej Furman,druh Roman Szczyrba i druh Rafał Przewoźnik dokonał Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak. Zarząd i członkowie OSP Brzyska pragną gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom za środki finansowe przekazane w czasie sprzedaży kalendarzy strażackich na rok 2011. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kalendarzy strażackich udało się przeprowadzić renowację hełmów paradnych za kwotę 1400 złotych. Natomiast nowe halabardy zostały zakupione z własnych środków za kwotę 600 złotych przez druhów OSP Brzyska.