Wójt Gminy Brzyska informuje wszystkich mieszkańców, że w miesiącach od maja do września 2017r. na terenie gminy będzie przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona przez upoważnionych  pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE stopień 1,
od 13:30 / 04.05.2017 r. do 21:00 / 04.05.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. 

Informacja

 

     Na podstawie zarządzenia Nr 24/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku Wójt Gminy Brzyska informuje mieszkańców, że dzień 2 maja 2017 roku (tj. wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku Narodowe Święto Niepodległości.


Informacja dotyczy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (GOPS, GCKiCz i CUW).

Załączniki:
Pobierz plik (informacja 20170428.pdf)Treść informacji.[ ]

LGD Liwocz informuje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących grantów.

Szczegóły w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 05:00 / 25.04.2017 r. do 19:00 / 25.04.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
z porywami do 75 km/h, w rejonach podgórskich do 90 km/h, z południa i południowego zachodu.
Na szczytach gór wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
PRZYMROZKI stopień 1,
od 20:00 / 20.04.2017 r. do 08:00 / 21.04.2017 r.
Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C,
a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się:

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im .Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Błażkowej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w Przedszkolu

w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w Przedszkolu

w Wróblowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Błażkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Brzyskach

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Wróblowej.

10.Sprawozdanie z realizacji w 2016r programu współpracy gminy Brzyska

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn: „Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

12.Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Brzyska – rok oceny 2016

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                  

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk