Program Czyste Powietrze - informator kontaktowy
Szczegóły w załączniku

Życzenia Świąteczne dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 1. Marek Kuchciński - Marszałek Sejmu RP
 2. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 3. Alicja Zając - Senator RP
 4. Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
 5. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
 6. Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP
 7. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP
 8. Elżbieta Łukacijewska – Poseł do PE
 9. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 10. Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 11. Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 12. Jerzy Cypryś - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 13. Czesław Łączak - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 14. Teresa Pamuła - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 15. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 16. Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 17. Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 18. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 19. Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki
 20. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
 21. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
 22. Rober Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 23. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 24. Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn
 25. Marcin Bolek - Wójt Gminy Dębowiec
 26. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
 27. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
 28. Stanisław Żygłowicz - Burmistrz Kołaczyc
 29. Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło
 30. Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa
 31. Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna
 32. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
 33. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
 34. Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski
 35. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Błażkowej
 36. Wojciech Janiga - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wróblowej
 37. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
 38. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach
 39. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
 40. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Krosno
 41. Marek Górniak – Komendant PSP - Jasło
 42. Robert Wróbel - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle
 43. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień
 44. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 45. Robert Pieszczoch - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w Boguchwale
 46. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 47. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor PZD w Jaśle
 48. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja S.A.
 49. Zarząd KŁ „SOKÓŁ” w Jaśle
 50. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 51. Anna Łyżwa - Dyrektor FRDL POST
 52. Marek Olszewski - Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 53. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle
 54. Biuro LGD "LIWOCZ" 
 55. Iwona Wadas - Stasiak - Prezes Zarządu AP „Wisłoka” Błażkowa
 56. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle
 57. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy TUW
 58. Mieczysław Tołpa - Poczta Polska S.A.
 59. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR
 60. Centrum Usług Wspólnych - Brzyska
 61. Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
 62. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
 63. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
 64. Stanisław Zwoliński - Właściciel Zakładu Stolarskiego „Profil”
 65. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Jaśle
 66. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
 67. Parafialny Zespół CARITAS Dąbrówka- Gamrat
 68. Zarząd i pracownicy RZSW w Jaśle
 69. Ryszard Wisz – Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie
 70. Stanisław Piotrowicz – Poseł na Sejm RP
 71. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli- Rzeszów
 72. Bogdan Stępień – oświata i finanse samorządowe
 73. KOREK SOUND – Mateusz Korczyński - Jasło
 74. Krzysztof Wolicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
 75. Zespół Profilaktyki Kier
 76. Andrzej Smyka – Państwowy Lekarz Weterynarii w Jaśle

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2019 rok

Załączniki:
Pobierz plik (Otwarty konkurs ofert2019.pdf)Otwarty konkurs ofert2019.pdf[ ]