GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE stopień 1,
od 13:30 / 04.05.2017 r. do 21:00 / 04.05.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. 

Informacja

 

     Na podstawie zarządzenia Nr 24/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku Wójt Gminy Brzyska informuje mieszkańców, że dzień 2 maja 2017 roku (tj. wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku Narodowe Święto Niepodległości.


Informacja dotyczy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (GOPS, GCKiCz i CUW).

Załączniki:
Pobierz plik (informacja 20170428.pdf)Treść informacji.[ ]

LGD Liwocz informuje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących grantów.

Szczegóły w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 05:00 / 25.04.2017 r. do 19:00 / 25.04.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
z porywami do 75 km/h, w rejonach podgórskich do 90 km/h, z południa i południowego zachodu.
Na szczytach gór wiatr o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 120 km/h, południowo-zachodni.

Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
PRZYMROZKI stopień 1,
od 20:00 / 20.04.2017 r. do 08:00 / 21.04.2017 r.
Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C,
a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2017r

o godz.1200

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się:

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

4.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych

w Publicznej Szkole Podstawowej im .Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Błażkowej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach w Przedszkolu

w Brzyskach

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Wróblowej w Przedszkolu

w Wróblowej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Błażkowej

8.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Brzyskach

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Wróblowej.

10.Sprawozdanie z realizacji w 2016r programu współpracy gminy Brzyska

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn: „Integracja społeczna w gminie Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

12.Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Brzyska – rok oceny 2016

13.Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i dyskusje

15.Zakończenie obrad.

                  

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                     Stanisław Madejczyk      

Do adopcji maleńka suczka, ma około roku. Waży do 5kg, aktualnie karmi szczeniaczki (także do oddania). Po zakończonym karmieniu będzie wysterylizowana. Suczka bardzo grzeczna, łagodna, lubi dzieci. 
Chętnych zapraszamy do gabinetu w Jodłowej! Tel 511 071 714