GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 2
od 2018-01-18 17:00:00 do 2018-01-19 14:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h,
południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne..

           INFORMACJA PRASOWA                   

 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!


               Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!


Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.


Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborcóww gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.


Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!


Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Nabór na stanowisko "Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania usług opiekuńczych".

Treść ogłoszenia

Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 73
Adres do strony internetowej zawierającej materiały informacyjne: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73.

 

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1
od 2018-01-16 08:00:00 do 2018-01-16 21:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.
Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OPADY MARZNĄCE stopień 1
od 2018-01-11 18:00:00 do 2018-01-12 03:00:00
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź..

Oferta realizacji zadania publicznego
 
Mała dotacja do 10 tyś złotych
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Spotkanie seniorów w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz karnawału
Oferta: Liwoczanka Stowarzyszenie Kobiet Kobiet Gminy Brzyska

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 STYCZNIA 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działek położonych w Błażkowej, stanowiących własność gminy Brzyska
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i dyskusje
  10. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OBLODZENIE stopień 1
od 2018-01-08 20:00:00 do 2018-01-09 08:00:00
Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach podgórskich około -5°C, przy gruncie od -7°C do -5°C.