PCZK Jasło. IMGW ostrzega
Silny wiatr Stopień  1
od 3-11 23:00:00 do 5-11-2014 23:00:00
wiatr o prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych.

Dnia 03.11.2014r. na boisku szkolnym w Brzyskach, odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych w kategorii klas IV, V i VI, którego organizatorami byli Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzyskach.

28 października 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 412/9699/14 przyznał dofinansowanie w wysokości  1 383 882,00 zł na realizację przez Gminę Brzyska operacji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i studni na terenie Gminy Brzyska oraz zakup sprzętu”.  Oficjalna lista rankingowa znajduje się na stronie www.prow.podkarpackie.pl

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Brzyska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni oraz zakup sprzętu.

Całkowita wartość projektu:  2 269 566,97 zł.

Kwota dofinansowania: 1 383 882,00 zł

Realizacja projektu rozpocznie się już w tym roku !!!

„Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska”

W dniu 27.10.2014 roku zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na zakup wraz z montażem 5 lamp solarnych i 1 lampy hybrydowej w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska”. Lampy zostaną zamontowane w miejscowości Brzyska i miejscowości Wróblowa. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, a jej całkowity koszt wyniesie 52.471,80 zł.

Dzień 12 października 2014 roku na trwałe zapisze się w historii naszej szkoły. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów oraz wszystkich fundatorów możemy być dumni ze sztandaru – symbolu tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka i hartu ducha. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 mszą świętą w Kościele Parafialnym w Brzyskach, podczas której Ksiądz Dziekan Jan Cebulak dokonał poświęcenia sztandaru.Po mszy wszyscy zebrani w uroczystym przemarszu udali się na poświęcenie i otwarcie placu zabaw dla oddziałów przedszkolnych. Następnie delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicę upamiętniającą postać patrona naszej szkoły – Henryka Sienkiewicza.
Część oficjalną ceremonii w sali gimnastycznej rozpoczął dyrektor szkoły mgr Wiesław Marcisz, który powitał licznie zgromadzonych gości i przypomniał długoletnią historię naszej szkoły.

W Urzędzie Gminy Brzyska można zobaczyć wystawę prac autorstwa Pawła Wałczyka instruktora do spraw kultury Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (droga Biadoszyce) w miesiącu październiku znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45 .

Wójt Gminy Brzyska przedstawia do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Ruszył długo oczekiwany remont dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.

W chwili obecnej remontowana jest droga 1835 R w odcinku Brzyska Skrzyżowanie - Nagórze Prawe. Czekamy na remont 205 metrów drogi w Błażkowej w kierunku na Brzostek.Gmina Brzyska przeznaczyła 250 000 złotych.

 

 

 

 

Fundacja Centrum Solidarności organizuje „II Olimpiadę Solidarności. Dwie dekady historii”.

Konkurs skierowany jest do drugich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy historycznej obejmującej dwie dekady (1970 – 1990), które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski oraz Europy środkowo – wschodniej – zauważa Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności. – Liczymy na to, że ciekawa formuła konkursu, jak i atrakcyjne nagrody, zachęcą uczniów do wzięcia w nim udziału.