Wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Brzyska.

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Błażkowej:

- oddział dzieci 5 – 6 letnich – liczba wolnych miejsc: 2

- oddział dzieci 3 – 4 letnich – liczba wolnych miejsc: 2

Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Kolbego w Zespole Szkół w Wróblowej:

- oddział dzieci 5 – 6 letnich – liczba wolnych miejsc: 9

W poniedziałek, 1 września 2014 r., we wszystkich szkołach na terenie Gminy Brzyska miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

Po Mszach Świętych uczniowie udali się do szkół na uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego. Pan Wójt Rafał Papciak odwiedził wszystkie szkoły i zachęcił młodzież do rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowej wiedzy w nadchodzącym roku.

 

 

 

Dnia 28 sierpnia w Parku przy Urzędzie Gminy, odbyło się Gminne Ognisko kończące wakacje zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

Na ognisko przybyło 187 dzieci. Uczestnicy byli częstowani pieczonymi kiełbaskami, ciastkami, lizakami i napojami.

Z atrakcji, które przygotowali organizatorzy były: zjeżdżalnia, dmuchany zamek, gry i zabawy z piłką, taniec na trawie, malowanie kredą na asfalcie. Zabawa zakończyła się o godz. 19.00.

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik R1 - INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014

Załącznik R2 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady

Załącznik R3 - Lista poparcia

Załącznik R4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik R5 - oświadczenie lustracyjne

Załącznik R6 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik W1 - INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik W2 - Zgłoszenie kandydata

ZałącznikW3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Załącznik W4 - oświadczenie lustracyjne

Załącznik W5 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik 1 -Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Załącznik 2 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Załącznik 3 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Załącznik 4 - Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

Załącznik 5 -Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym

Załącznik 6 - Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

 

Ogłoszenie zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych wybieranych do rad

Data: 2014-07-21

Termin: 4 miesiące przed upływem kadencji

Zmiana granic okręgów wyborczych w wyniku okoliczności wskazanych w Kodeksie

Data: 2014-08-21

Termin: 3 miesiące przed upływem kadencji

Zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej / koalicyjnego komitetu wyborczego

Data: 2014-09-06

Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem wyborów

Dnia 24 sierpnia 2014r. w Jaśle odbyły się Dożynki powiatowe.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Farnym, której przewodniczył Biskup Kazimierz Górny. Gminę Brzyska reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Brzysk z wieńcem dożynkowym przedstawiającym świece. Starostą wieńca był Pan Antoni Nocek, a starościną Pani Maria Bielamowicz

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Informuję, że w dniu 27 sierpnia  2014r o godz.1300

w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

 S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in: