Brzyska 16.02.2018

 

B.7021.1.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy  Brzyska  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na czas nieograniczony o powierzchni 56m2, znajdujący się w budynku Domu Ludowego w Wróblowej na działce nr ewid. 619/1 oznaczonej KS1J/00056270/2 z przeznaczeniem , lokal usługowo- handlowy.

Cena wywoławcza stawki czynszu lokalu, wynosi 800+ VAT
Niezależnie od ustalonej stawki Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności we właściwym zakresie i na własny koszt. Nakłady poniesione na adaptacje pomieszczenia w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie  z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu umowy.

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100zł w kasie Urzędu Gminy Brzyska nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu Oferent winien zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz projektem umowy. Bezpośrednio przed przetargiem Oferent musi przedstawić dowód osobisty jak również dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się 19 marca 2018r o godz. 10:15 W lokalu Urzędu Gminy Brzyska pok. nr 11

Przedmiotowy lokal można oglądać w godzinach od 8 -14 w dniach pracy urzędu. Szczegółowe  warunki przetargu na wynajem lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy 38-212 Brzyska pok. nr 16 telefon 13 4262943, 13 4460105 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Brzyska

Rafał Papciak

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego.


Wójt Gminy Brzyska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Treść w załączniku.

logo ceidg

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL?

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893) w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie do 19 maja 2018r. Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG.


Nałożony na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia wpisów o numery PESEL ma na celu wyczyszczenie bazy CEIDG z tzw. „martwych wpisów”, czyli wpisów dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych, których zaprzestanie prowadzenia z różnych przyczyn nie zostało przez przedsiębiorców zgłoszone do organów ewidencyjnych. Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność i dokonywali w okresie od dnia 1 lipca 2011r. (od dnia powstania CEIDG) jakichkolwiek zgłoszeń do CEIDG – zmiana wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić, ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL. Konieczność uzupełnienia wpisu będzie dotyczyła przedsiębiorców, którzy od bardzo dawna, nawet od kilkunastu lat, nie odwiedzali urzędów, a jednak prowadzą działalność gospodarczą.


A zatem, Przedsiębiorco, jeśli do tej pory z urzędem było Ci nie po drodze, a jednak prowadzisz
i chcesz nadal prowadzić swoją działalność, uzupełnij swój wpis o numer PESEL.


Zapraszamy do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 1, tel. 13-446-01-08.

WSZELKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WPISEM DO CEIDG SĄ BEZPŁATNE !!!

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Opady marznące stopień 2
od 2018-02-07 14:00:00 do 2018-02-08 10:00:00
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 2018-02-06 19:00:00 do 2018-02-07 09:00:00
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -18°C.
Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 2018-02-05 21:00:00 do 2018-02-06 08:00:00
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -17°C.
Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.