GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Wiatr: stopień 1
Od: 2019-03-13 22:00
Do: 2019-03-14 12:00
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z południowego zachodu i południa.

 ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Lipnica Dolna,że w dniu 17 marca 2019              o godzinie 1600 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnica Dolna

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wróblowa,że w dniu 16 marca 2019 o godzinie 1800 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblowa

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie składania: "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2019"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwoju sportu w Gminie Brzyska w 2019 roku.