GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-07-10 18:00:00 do 2017-07-11 03:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Wójta Gminy Brzyska:

”Segregacja  śmieci w oczach dzieci „

Każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 18 lat może za darmo zdobyć uprawnienia UDT. Niezależnie od tego czy uczy się, pracuje, jest bezrobotny.

Oferujemy:

1) Pakiet szkoleń dla magazynierów składających się z dwóch kursów:

- Obsługa żurawi przenośnych (HDS) i podestów ruchomych montowanych na podjeździe (14 grup po 12 osób = 168 osób; 75 h/gr)

- Kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych katy. II WJO II (14 grup po 12 osób = 168 osób; 67 h/gr) o

2) Kurs na uprawnienia energetyczne – elektryczne, grzewcze, gazowe (3 grup po 10 osób = 30 osób; 24 h/gr)

Wójt Gminy Brzyska informuje wszystkich rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, w wyniku: gradu, deszczu nawalnego w dniu 27 czerwca bieżącego roku o możliwości złożenia wniosku o szacowanie poniesionych strat.
Wnioski dostępne są u sołtysów poszczególnych sołectw, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek
od 800  do 1600; wtorek, środa, czwartek, piątek  od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej urzędu http://www.brzyska.pl/index.php/aktualnoci8
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzyska do dnia 7 lipca 2017r!
Prosi się o zgłaszanie istotnych strat poniesionych w uprawach rolnych.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-06-29 11:00:00 do 2017-06-29 19:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

Urząd Gminy Brzyska uprzejmie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, lokalnymi podtopieniami oraz wystąpieniem wód z miejscowych potoków jakie miały miejsce dnia 27.06.2017r. na terenie Gminy Brzyska, powstałe szkody należy zgłaszać pracownikom:

- Pan Bogdan Maguda tel. 13 44 601 05 wew. 45 (straty w rolnictwie)

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach tel. 13 44 601 03 (szkody mieszkaniowe)

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-06-27 12:00:00 do 2017-06-27 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-06-23 03:00:00 do 2017-06-23 20:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

Informujemy, iż w związku z koniecznością dostosowania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017-2023 do wymogów Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 kwietnia  2017 r.  konieczna była aktualizacja zapisów ww. dokumentu. Ostateczna wersja, która będzie procedowana na najbliższej sesji Rady Gminy Brzyska w dniu 8 czerwca br. znajduje się w załączeniu. 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 2017-06-06 11:00:00 do 2017-06-07 04:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo: 90%