Wójt Gminy Brzyska informuje, że w dniu 27.02.2014r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przydzieliło dotację w wysokości 90 000 zł na remont drogi gminnej „Rędziny” w miejscowości Błażkowa.

Stanowisko Pani Elżbiety Łukacijewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie obniżenia dopuszczalnej normy substancji smolistych w wędzonych wędlinach.

 Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak przedkłada projekt Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Brzyska do konsultacji społecznych. Projekt zawiera wytyczne i szacunkowe koszty planowanych  inwestycji dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych  na terenie Gminy Brzyska ze względu na projektowane warianty (kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie). Ponadto uwzględnia szczególnie ważne dla mieszkańców naszej Gminy szacunkowe koszty oczyszczania m3  w oparciu o proponowaną technologię.

Spotkanie informacyjne „MAMA może wszystko” w JAŚLE

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim serdecznie zaprasza kobiety na spotkanie informacyjne „MAMA może wszystko”.

Spotkanie skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  Do udziału w spotkaniu zapraszamy mamy wraz z dziećmi. Podczas gdy mamy będą brały udział w prelekcji, dzieci spędzą czas na zabawie pod opieką animatorów.* Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla dzieci oraz ich mam.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 lutego  2014 r. w godz. 10.00-15.00w sali zabaw FIGIELEK, ul. Towarowa 26 w Jaśle.

W programie spotkania m.in.:

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że pierwszy pakiet  worków na odpady komunalne ( za 2 miesiące) wraz z nalepkami, z numerem gospodarstwa  będą wydawane u sołtysów wsi w poszczególnych terminach podanych niżej. Na każdym worku należy nakleić numer gospodarstwa ponieważ worki bez numeru gospodarstwa nie będą odbierane.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w prowadzonym rozpoznaniu cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro pn. „Wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem na domu ludowym w Błażkowej”

W dniu 18 stycznia 2014 r.w Rzeszowie odbyła się IV edycja Turnieju Carpathia Cup. W zmaganiach wzięło udział 235 zawodników z Austrii, Białorusi, Ukrainy, Węgier i Polski, z takich Federacji jak: IFK, Matsushima, Oyama, Seido, Sosai, Shin, Tezuka, Rengokai, Union. Oficjalnego otwarcia Turnieju dokonał zastępca Ambasadoa Japonii Pan Hiroshi Matsushima oraz Pan Poseł Dariusz Dziadzio. Sędzią Głównym Turnieju Był shihan Remigiusz Karpiński.