PODKARPACKIE TRÓJMIASTO

 JASŁO    KROSNO     SANOK

                                                                  Sz. P. Donald Tusk

                                                                  Prezes Rady Ministrów

             My, sygnatariusze niniejszego dokumentu, wnosimy o zmianę Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. w sposób umożliwiający realizację do 2030 r. celów i kierunków zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. …… więcej w załączniku

INFORMACJA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że w związku ze zmianą przepisów programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wszystkie rodziny, które korzystają z dożywiania dzieci w szkołach opłacanych przez tut. Ośrodek zobowiązane są do złożenia nowych dokumentów w trybie natychmiastowym na okres od 01.01.2014r. do końca roku szkolnego.
Niedopełnienie tych formalności spowoduje przerwę w opłacaniu dożywiania dla dzieci.

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

dla Mieszkańców Gminy Brzyska

na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

  1. Alicja Zając- Senator RP
  2. Elżbieta Łukacijewska- Poseł do PE  
  3. Tomasz Poręba – Poseł do PE  
  4. Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP
  5. Mieczysław Golba-Poseł na Sejm RP
  6. Stanisław Piotrowicz- Poseł na Sejm RP
  7. Piotr Tomański- Poseł na Sejm RP
  8. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
  9. Małgorzta Chomycz – Śmigielska-Wojewoda Podkarpacki  
  10. Stanislav Bartos- Starosta Obec Siroke

W tegorocznej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego wzięło udział 26 Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego.  Kapituła konkursowa miała za zadanie wyłonić laureatów spośród Kół Gospodyń Wiejskich prezentujących tradycyjne polskie stoły wigilijne. Pod uwagę brano ilość potraw, powiązanie z tradycją, estetykę, pracochłonność i różnorodność oraz udział zespołu kolędującego.Serdeczne podziękowania należą się Kołu Gospodyń Wiejskich z Kłodawy, które reprezentowało Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w kategorii „Stołu wigilijnego”. O świąteczny nastrój przy stoisku zadbał zespół Jeruzalem  zachwycając wszystkich obecnych wspaniałym wykonaniem kolęd.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że od dnia 02.01.2014r. przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w szkole.
Wszystkie rodziny zainteresowane proszone są o niezwłoczne dostarczenie dokumentów.

O B W I E S Z C Z E N I E         

Informuję, że w dniu 27 grudnia 2013r godz.1000

 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

                            S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

alt src=http://www.brzyska.pl/images/stories/sloneczkom.jpgTerenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2013” Nr 552 działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie gminy Brzyska.


 

Podatki na 2014 rok bez zmian.

Rada Gminy Brzyska jednogłośnie przyjęła uchwały podatkowe na rok 2014 brzmieniu zaproponowanym przez Wójta Gminy Brzyska Rafała Papciaka. Rada Gminy Brzyska obniżyła cenę skupu żyta z 69,28 zł do 44 zł za kwintal w celu zastosowania do wyliczenia podatku rolnego i od nieruchomości. (  Cena za 1 q żyta – 69,28 zł  stawka obowiązująca, obwieszczona przez Prezesa GUS z dnia 18.X.2013 r. M.P.  Z 2013 r. , poz. 814)

Odpowiedzialna polityka podatkowa to działanie długofalowe, dlatego cieszę się że Rada Gminy podziela ten pogląd. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie jasielskim, która nie pobiera podatku od budynków mieszkalnych. Stawki  podatku od działalności gospodarczej i środków transportu są nawet       o połowę  niższe, niż  w pozostałych gminach naszego powiatu. Te zachęty podatkowe mają na celu zwiększenie aktywności gospodarczej na terenie naszej gminy. Myślę, że są również  ciekawą ofertą dla przedsiębiorców spoza naszego terenu aby rozwijali swoją działalność w Gminie Brzyska – skomentował Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska.

Porównanie stawek podatkowych w gminach powiatu jasielskiego na 2014rok.

 

 Brzyska

 Skołyszyn

 Kołaczyce

 Dębowiec

 Jasło

 Osiek Jasielski

 Tarnowiec

Pod. rolny

cena -  za 1 q żyta -

         - za 1 ha przelicz.:

                2,5 x cena 1 q żyta

         - za 1 ha fiz. :

                5 x cena 1 q żyta

 

 

44

 

 

110

 

220

 

 

40

 

 

100

 

200

 

 

56

 

 

140

 

280

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

50

 

 

125

 

250

 

 

55

 

 

137,50

 

275

 

 

55

 

 

137,50

 

275

Pod. od nieruch. (st. za 1 m2 )

 - pozostałe grunty

0,10

0,16

0,13

0,09

0,13

0,17

0,14

Pod. od dział. gospod.

(stawka za 1m2 )

- budynki

- grunty z działalnością gospod.

 

 

 

9,00

 

0,35

 

 

 

17,40

 

0,66

 

 

 

18,00

 

0,82

 

 

 

17,12

 

0,65

 

 

 

17,00

 

0,67

 

 

 

16,67

 

0,67

 

 

 

16,20

 

0,82

Pod. od bud. mieszkalnych

(stawka za 1m2 )

0,30

zwolnione

0,58

0,63

0,59

0,58

0,53

0,54

Pod. od pozostałych budynków

(stawka za 1 m2 )

1,50

5,74

4,07

3,14

3,80

4,17

2,50