„Nie daj się wkręcić” – niech to hasło przypomina, że przede wszystkim od Państwa wyobraźni, zaangażowania i decyzji zależy bezpieczeństwo wszystkich osób w gospodarstwie rolnym.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 19 marca 2014r o godz.1300

w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

 

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

9 marca w Domu Ludowym w Brzyskach, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowane przez Wójta Gminy Brzyska, Radnych Gminy Brzyska oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. W spotkaniu wzięły udział panie z Kół Gospodyń zrzeszone w Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Brzyska „ Liwoczanka ”, a także Panie wytypowane przez Grona Pedagogiczne ze szkół z terenu Gminy Brzyska, które wyróżniają się aktywnym działaniem wśród młodzieży na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i kultywowania lokalnych tradycji.

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione w 2011 roku. Pierwszy marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla Żołnierzy Wyklętych, tego dnia w 1951 r. wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W tym dniu przypominana jest niezłomna postawa żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierzy, którzy z odwagą i gorliwością stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Wielu z nich za walkę o wolną Ojczyznę zapłaciło największą cenę – życie.

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w dniu 27.02.2014r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przydzieliło dotację w wysokości 90 000 zł na remont drogi gminnej „Rędziny” w miejscowości Błażkowa.

Stanowisko Pani Elżbiety Łukacijewskiej Posła do Parlamentu Europejskiego w sprawie obniżenia dopuszczalnej normy substancji smolistych w wędzonych wędlinach.

 Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak przedkłada projekt Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Brzyska do konsultacji społecznych. Projekt zawiera wytyczne i szacunkowe koszty planowanych  inwestycji dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych  na terenie Gminy Brzyska ze względu na projektowane warianty (kanalizacja sieciowa lub przydomowe oczyszczalnie). Ponadto uwzględnia szczególnie ważne dla mieszkańców naszej Gminy szacunkowe koszty oczyszczania m3  w oparciu o proponowaną technologię.

Spotkanie informacyjne „MAMA może wszystko” w JAŚLE

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim serdecznie zaprasza kobiety na spotkanie informacyjne „MAMA może wszystko”.

Spotkanie skierowane jest do kobiet chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.  Do udziału w spotkaniu zapraszamy mamy wraz z dziećmi. Podczas gdy mamy będą brały udział w prelekcji, dzieci spędzą czas na zabawie pod opieką animatorów.* Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla dzieci oraz ich mam.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 lutego  2014 r. w godz. 10.00-15.00w sali zabaw FIGIELEK, ul. Towarowa 26 w Jaśle.

W programie spotkania m.in.:

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.