URZĄD GMINY BRZYSKA INFORMUJE

o możliwości wykonania bezpłatnej analizy gleby (odczyn, zawartość makroelementów) przez rolników z gminy Brzyska

Informacje i zapisy w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub pod tel. 723977378

Wójt Gminy Brzyska informuje, że została  zwiększona kwotą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie na zbieranie transport i unieszkodliwianie azbestu w 2013r. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie w Urzędzie  Gminy Brzyska pok. nr 6 (w godzinach pracy urzędu)  posiadania azbestu  złożonego na terenie posesji po dokonanej lub  planowanej wymianie pokrycia dachowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Dystrybucja energii elektrycznej
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 114729 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizuje projekt pn. „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowany ze środków FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO - NGO, JST.
W ramach projektu organizowane będą imprezy pn. „FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI”, na które serdecznie zapraszamy chętnych twórców ludowych, artystów i rękodzielników z obszaru Województwa Podkarpackiego, w celu prezentacji swojej twórczości.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w dniu 10.06.2013r. (poniedziałek)  w naszej gminie ponownie zbierane będą elektryczne śmieci czyli: pralki, lodówki, suszarki, mikrofalówki, żelazka, drukarki, kamery, komputery, narzędzia elektryczne, zabawki, elektroniczne, baterie, świetlówki i inne.
Prosimy o wystawianie elektrośmieci przed przed  posesję do godz. 8.00 rano

OSTRZEŻENIE Nr 43
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: Podkarpackie 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 06.06.2013 do godz. 24:00 dnia 06.06.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.

O B W I E S Z C Z E N I E
Informuję, że w dniu 19 czerwca 2013r. /tj. środa/ o godz.1300  w budynku  byłego Przedszkola w Brzyskach odbędzie się:
S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA
PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

Brzyska, dnia 05.06.2013r.

Zamawiający: Gminne Centrum  Kultury i Czytelnictwa
w Brzyskach, 38-212 Brzyska

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące wynajmu placu (wyłączność) podczas organizacji imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej „Dni Liwocza 2013” w dn. 20-21.07.2013r. na terenie placu przy Urzędzie Gminy Brzyska.