Urząd Gminy Brzyska informuję, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w 2017 roku można składać od dnia 15 marca do 15 maja br. w siedzibie ARiMR w Jaśle ul. Juliusza Słowackiego 6. Szczegóły w poniższym załączniku.

Wójt Gminy Brzyska uprzejmie informuje Mieszkańców, że w dniu 20 marca 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz.17:00 w Domu Ludowym w Brzyskach odbędzie się spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017 - 2023.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

Wszystkie osoby, które pobierają stypendium szkolne proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do Urzędu Gminy Brzyska (pokój nr 5) w celu wyrażenia zgody na zmianę decyzji Wójta Gminy w sprawie przyznania stypendium szkolnego.

Przez ostatnich kilka miesięcy pracowaliśmy nad opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzyska na lata 2017-2023 – zachęcamy do konsultacji załączonego projektu dokumentu.

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1,
od 09:00 / 02.03.2017 r. do 19:00 / 02.03.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

Wójt Gminy Brzyska informuje mieszkańców Gminy, że przyjmowane są zapisy na bezpłatne badanie gleb, dofinansowanie z Gminy wynosi 100%. Zakres badań obejmuje: oznaczenie odczynu pH (zakwaszenia) gleby oraz zawartości: fosforu, potasu i magnezu w glebie.Prosimy o zgłaszanie i deklarację ilości prób do dnia 31 marca 2017r.
Ilość miejsc ograniczona.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzyska  w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach pracy urzędu pod nr. tel. 13 44 601 05 wew. 45.
Zachęcamy do badania gleby, ponieważ regulując pH i makroskładniki podnosimy wydajność plonów.

OGŁOSZENIE

       

        Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Wójt Gminy Brzyska
zobowiązuje mieszkańców oraz Kierowników Instytucji do uporządkowania posesji
i przeprowadzenia akcji deratyzacji (trucie gryzoni) w okresie od 15 marca do 31 marca 2017 roku.

Zabiegi deratyzacji winny być wykonane we własnym zakresie i na własny koszt.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016r., poz. 1866 z późn. zm.), zgodnie którym:

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją
w należytym stanie higieniczno-sanitarnym     w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom
zakaźnym, w szczególności (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki...”

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Brzyska w 2017r.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e17030112530.pdf)SKMBT_C454e17030112530.pdf[ ]

Ogólnopolski Miesiąc Sterylizacji Zwierząt - Marzec 2017

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska17030112470.pdf)SUG Brzyska17030112470.pdf[ ]