W związku ze zmianami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej, przekazujemy Państwu informację o punktach, które będą świadczyć pomoc prawną oraz poradnictwo obywatelskie.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (na stronę npp.docx)na stronę npp.docx[ ]

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 grudnia 2018r o godz.1000

w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

program Sesji obejmuje m. in:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/107/16 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Brzyska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów w postaci szlamów ze zbiorników bezodpływowych o kodzie: 20 03 04 i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków o kodzie: 19 08 99 na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzyska do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz podwyższenia  kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Brzyska i planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i dyskusje.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk

Życzenia Bożonarodzeniowe dla Mieszkańców Gminy Brzyska na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 1. Joanna Frydrych - Poseł na Sejm RP
 2. Alicja Zając - Senator RP
 3. Andrzej Matusiewicz - Poseł na Sejm RP
 4. Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP
 5. Krystyna Wróblewska - Poseł na Sejm RP
 6. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 7. Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
 8. Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 9. Jerzy Cypryś - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 10. Czesław Łączak - Wiceprzewodniczący Województwa Podkarpackiego
 11. Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 12. Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 13. Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 14. Adam Pawluś - Starosta Jasielski
 15. Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła
 16. Rober Snoch - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle
 17. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
 18. Stanislav Bartos - Obecny Urad Siroke
 19. Bogusław Kręcisz - Wójt Gminy Skołyszyn
 20. Marcin Bolek - Wójt Gminy Dębowiec
 21. Jan Czubik - Wójt Gminy Tarnowiec
 22. Marek Rączka - Wójt Gminy Żyraków
 23. Stanisław Żygłowicz - Burmistrz Kołaczyc
 24. Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło
 25. Jan Janiga - Wójt Gminy Jodłowa
 26. Ewa Gołębiowska - Burmistrz Pilzna
 27. Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród
 28. Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski
 29. Wojciech Staniszewski - Burmistrz Brzostku
 30. Wiesław Marcisz - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach
 31. Danuta Gąsior - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Błażkowej
 32. Wojciech Janiga - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wróblowej
 33. Tadeusz Maculak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Brzyskach
 34. Urszula Chochół - Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej
 35. Marek Górniak - Komendant Powiatowy PSP w Jaśle
 36. Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień
 37. Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR
 38. Robert Pieszczoch - Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  w Boguchwale
 39. Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 40. Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor PZD w Jaśle
 41. Dariusz Garbacik - Dyrektor PGE Dystrybucja S.A.
 42. Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich
 43. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 44. Anna Łyżwa - Dyrektor FRDL POST
 45. Roman Jastrząb - Dyrektor PGZK –Jasiel
 46. Ryszard Grzywacz - Prezes Spółdzielni Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej
  i Handlu ROLWOD
 47. Adam Matuszewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle
 48. Wiesław Zabawa - Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
 49. Andrzej Zyguła - Prezes Klubu Sportowego „Wisłoka” Błażkowa
 50. Janusz Fic - Prezes Zarządu MPGK
 51. Nina Fuk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jaśle
 52. Mieczysław Wójcik - Kierownik Posterunku Policji w Kołaczycach
 53. Ewa Różycka - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle
 54. Grzegorz Gogola - Kierownik Biura RZSW w Jaśle
 55. Bank Spółdzielczy w Kołaczycach
 56. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z o.o.
 57. Roman Maciejowski - Agent Ubezpieczeniowy TUW
 58. Jerzy Kotulak - Przedstawiciel Firmy „Ekomax”
 59. Mieczysław Tołpa - Poczta Polska S.A.
 60. Andrzej Turski - Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR
 61. MPM M. Kokoczka i M. Prucnal Sp. J.
 62. Miejsko Gminny Dom Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim
 63. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
 64. Jasielski Dom Kultury w Jaśle
 65. Artur Paczkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
 66. Stanisław Zwoliński - Właściciel Zakładu Stolarskiego „Profil”
 67. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Jaśle
 68. Pan Stanisław Polański - Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle
 69. CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
 70. Parafialny Zespół CARITAS Dąbrówka- Gamrat
 71. Pracownicy Regionalnego Punktu Kontraktowego Programu Interreg
 72. Joanna Gałuszka - Firma „Gałuszka” Załadunek, usługi, handel
 73. Firma Naturex Sp. z o. o.
 74. Gorlice TV
 75. Zarząd i pracownicy RZSW w Jaśle
 76. Firma „BIO – TECH” Sp. z o. o.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Silny wiatr: stopień 1
Od: 2018-12-21 20:00
Do: 2018-12-22 09:00

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h z południowego zachodu lub południa.

Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Brzyska z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie standardu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska

Załączniki:
Pobierz plik (SUG Brzyska18121208520.pdf)SUG Brzyska18121208520.pdf[ ]

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-10 18:00:00
Do: 2018-12-11 09:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu od -7°C do -4°C.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-07 03:00:00
Do: 2018-12-07 12:00:00

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem oraz deszczu powodujących gołoledź.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie: stopień 1
Od: 2018-12-04 22:00:00
Do: 2018-12-05 08:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C.