GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
ŚNIEG stopień 2
od 2017-12-08 22:00:00 do 2017-12-09 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, w Bieszczadach od 20 cm do 30 cm.

Terenowy Sztab Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017” Nr 5 działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się
z prośbą o wsparcie organizowanej akcji, która polega na zbiórce darów rzeczowych w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych oraz będących w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałym na terenie gminy Brzyska.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej akcji i przekazanie darów, które przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach, 38-212 Brzyska 11a, w terminie do 29.12.2017r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 (godziny mogą również zostać dopasowane do Państwa możliwości).

Żywimy nadzieję, że z Państwa pomocą uda nam się obdarować dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.

Informacje na temat akcji uzyskać można telefonicznie: 13-4460103 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dostępne są na stronie internetowej: www.pdpz.pl

Honorowy Patronat nad Akcją objął Wójt Gminy Brzyska

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
WIATR stopień 1
od 2017-12-07 20:00:00 do 2017-12-08 12:00:00
 prędkość do 40 km/h porywy do 80 km/h, SW i S.

O B W I E S Z C Z E N I E

Informuję, że w dniu 29 listopada 2017r
o godz.11:00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się

S E S J A RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017r
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
6.Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Brzyska
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Interpelacje i zapytania radnych
10. Wolne wnioski i dyskusje
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
ŚNIEG stopień 1
od 2017-11-13 12:00:00 do 2017-11-14 03:00:00
Prognozuje się wystąpienie w obszarach podgórskich i w górach opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.