Stan Realizacji Projektu"Razem przciw wykluczeniu!"

 

1. W MIESIĄCU SIERPNIU I WRZEŚNIU ZAKOŃCZONO NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA:

  • „Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym”.
  • „Monter izolacji budowlanych z egzaminem czeladniczym”.
  • „Sprzedawca z minimum sanitarnym i obsługą kas fiskalnych”.
  • „Pracownik administracyjno-biurowy”.
  • „Kucharz”.
  • „Opiekunka osób starszych i dzieci z językiem obcym”.

W szkoleniach wzięło udział 60 UP.

Informacja dotycząca Projektu

Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii”

Wójt Gminy Brzyska uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Brzyska będzie realizowana „Kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii” prowadzona przez uczniów Gimnazjum w Brzyskach wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

Uczniowie będą odwiedzać mieszkańców i przekazywać wiedzę o korzyściach jakie przynoszą odnawialne źródła energii.

Bardzo prosimy o życzliwe przyjmowanie uczniów.

Zarządzenie nr 142 / 2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzyska, Rady Gminy Krempna, Rady Gminy Jasło. Treść zarządzenia w załączniku.

Dnia 28 sierpnia w Parku przy Urzędzie Gminy w Brzyskach odbyło się Ognisko kończące wakacje. Było ono organizowane już po raz trzynasty i trzeba przyznać, że z roku na rok, cieszy się ta impreza coraz większym zainteresowaniem. Przybyli na imprezę, byli częstowani pieczonymi kiełbaskami, ciastkami i napojami.

Informuję, w dniu 29 sierpnia 2013r tj. czwartek godz.1300 w budynku byłego Przedszkola  w Brzyskach odbędzie się:

SESJA  RADY GMINY  BRZYSKA

 PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

Apel Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych w wyniku gradobicia i nawalnego deszczu.

Zarządzenie nr 66/2013 Wójta Gminy Brzyska z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu działek budowlanych stanowiących własność Gminy Brzyska położonych w Błażkowej, przeznaczonych do sprzedaży.