Ogłoszenie
Wójta Gminy Brzyska
z dnia 19 maja 2017r.

w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Ogłaszam co następuje:

Podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017 rok przyznaję dotację na realizację zadania:
Kontynuacja inicjatyw oraz wspieranie nowych przedsięwzięć z zakresu kultury poprzez upowszechnianie muzyki, tańca, regionalnych potraw oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Dla:
1. „Liwoczanka” Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1 w wysokości: 10 300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych)
2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrówka, Dąbrówka 118, 38-211 Jasło w wysokości: 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych)

Informujemy, że w dniu 23.05.2017r. o godzinie 13:00 i 13:15 na terenie gminy Brzyska zostanie przeprowadzona głośna próba systemów alarmowych w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

godzina 13:00 sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”
godzina 13:15 sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE Z GRADEM stopień 1,
od 13:00 / 12.05.2017 r. do 20:00 / 12.05.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h.
Lokalnie grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk jest na południu województwa.

Gmina Brzyska bierze udział w konkursie„Nestle Porusza Polskę”, w którym do wygrania są darmowe siłownie plenerowe. Serdecznie zachęcamy wszystkich do głosowania na naszą lokalizację - teren obok Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji Liwocz Areny. Wystarczy codziennie odwiedzić stronę nestleporusza.pl i zagłosować. Wygrywają lokalizacje, które typowane są najczęściej. Konkurs potrwa do 30 czerwca. Dołącz do akcji „Nestle Porusza Polskę” i zagłosuj !!!Siłownia plenerowa  cv

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z gminą Brzyska-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach Zapraszają do wzięcia udziału w projekcie osoby:

  • zamieszkujące gminę Brzyska,
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz.930z późn. zm.),
  • lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930z późn. zm.) i ich rodziny.

Uczestnikom oferujemy:

  • określenie ścieżki reintegracji
  • warsztaty rozwoju osobistego
  • grupowe i indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  • kurs podstaw obsługi komputera
  • wsparcie finansowe -zasiłki celowe, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe,
  • wsparcie społeczne rodzin w formie life coachingu, terapii psychologicznej i pomocy prawnej wsparcie zawodowe - szkolenia zawodowe oraz 6-ciomiesięczne staże zawodowe.

Informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu mieszczącym się w GOPS w Brzyskach -tel. 13 44601 03

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
PRZYMROZKI stopień 1,
od 02:00 / 09.05.2017 r. do 07:00 / 10.05.2017 r.
Prognozuje się spadek poniżej 0 st. Nad ranem 09.05 miejscami spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.
W nocy 09/10.05 temperatura minimalna do -3°C do -1°C, w rejonach podgórskich od -7°C do -5°C.

Wójt Gminy Brzyska informuje wszystkich mieszkańców, że w miesiącach od maja do września 2017r. na terenie gminy będzie przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona przez upoważnionych  pracowników Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
BURZE stopień 1,
od 13:30 / 04.05.2017 r. do 21:00 / 04.05.2017 r.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. 

Informacja

 

     Na podstawie zarządzenia Nr 24/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku Wójt Gminy Brzyska informuje mieszkańców, że dzień 2 maja 2017 roku (tj. wtorek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku Narodowe Święto Niepodległości.


Informacja dotyczy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych (GOPS, GCKiCz i CUW).

Załączniki:
Pobierz plik (informacja 20170428.pdf)Treść informacji.[ ]