Nabór na stanowisko "Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej do wykonywania usług opiekuńczych".

Treść ogłoszenia

Spotkanie informacyjne w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 73
Adres do strony internetowej zawierającej materiały informacyjne: http://www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna-dot-DK-73.

 

 

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1
od 2018-01-16 08:00:00 do 2018-01-16 21:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, z porywami do 80 km/h, z południa.
Miejscami wiatr może powodować zawieje śnieżne.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OPADY MARZNĄCE stopień 1
od 2018-01-11 18:00:00 do 2018-01-12 03:00:00
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź..

Oferta realizacji zadania publicznego
 
Mała dotacja do 10 tyś złotych
Rodzaj zadania publicznego: Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: Spotkanie seniorów w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz karnawału
Oferta: Liwoczanka Stowarzyszenie Kobiet Kobiet Gminy Brzyska

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 STYCZNIA 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018r
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia między gminnego pomiędzy Gminą Miasto Jasło a gminą Brzyska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działek położonych w Błażkowej, stanowiących własność gminy Brzyska
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wolne wnioski i dyskusje
  10. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
OBLODZENIE stopień 1
od 2018-01-08 20:00:00 do 2018-01-09 08:00:00
Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, w rejonach podgórskich około -5°C, przy gruncie od -7°C do -5°C.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY WIATR stopień 1
od 2018-01-03 14:00:00 do 2018-01-03 21:00:00
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
ROZTOPY stopień 2
od 2017-12-23 21:00:00 do 2017-12-24 18:00:00
Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od -2°C wieczorem 23.12 do 5°C w dzień 24.12 oraz opady deszczu od 10 mm do 20 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 70 km/h, z zachodu.