69 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Celem było wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji, przed wkroczeniem zbliżającej się Armii Czerwonej. Józef Stalin nakazał jednak swoim armiom czekać, dopóki hitlerowcy nie utopią polskiego zrywu we krwi. Marszałek Wasyl Czujkow, słynny dowódca m.in. obrony Stalingradu, w swych odfałszowanych pamiętnikach wydanych już w latach 90. pisze: 

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zwróciła się z apelem do podkarpackich samorządów o włączenie syren oraz wywieszenie flag państwowych 1 sierpnia w 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
 „1 sierpnia myśli wszystkich Polaków łączą się z bohaterskimi żołnierzami Powstania Warszawskiego oraz mieszkańcami stolicy, poległymi i zamordowanymi w czasie powstania”- napisała w apelu wojewoda. 
 Syreny zostaną włączone o godz. 17.00 na czas jednej minuty i będą emitować dźwięk ciągły. Ma to symboliczny wymiar w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i ofiar powstania.

20 i 21 lipca odbyły się w naszej gminie " Dni Liwocza", zorganizowane przez pana wójta Rafała Papciaka oraz GCKiCz.
Impreza rozpoczęła się w sobotę o godz. 15.00 grami i zabawami dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również wesołe miasteczko. Kolejnym punktem programu były występy gwiazd DPD, DJ Juvsona, Metrowego, Juniora Stressa, Donia oraz Mateusza Mijala. Pierwszy dzień imprezy zakończył się dyskoteką pod gwiazdami, którą prowadził DJ Marcus.

Gmina Brzyska zaprasza do współpracy pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób na 6-cio miesięczny staż. Preferowani będą Pracodawcy zapewniający zatrudnienie minimum 3 miesiące po ukończeniu stażu (umowa o pracę - z minimalnym wynagrodzeniem lub umowa cywilno-prawna - o wartości nie niższej niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia).
Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu - Ujazd 26 (dom ludowy) lub pod numerem telefonu 13 49 242 30.

Podziękowania i życzenia udanej zabawy.

Sukcesem zakończył się debiutancki udział młodych piłkarzy Liwocza w rozgrywanym w Krośnie III Turnieju Koniczynki. Trampkarze Liwocza zajęli w tym mocno obsadzonym turnieju II miejsce ulegając w finale drużynie gospodarzy Koniczynce Krosno.
Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak gratuluje młodym zawodnikom zajęcia II miejsca oraz życzy dalszych sukcesów.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży. w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży. w trybie bezprzetargowym.