APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
ZAMIEĆ ŚNIEŻNA stopień 1
od 08:00 / 12.01.2017 r. do 18:00 / 12.01.2017 r.
Prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem
o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h,
z porywami do 65 km/h, z południowego zachodu.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo
z terenu Województwa Podkarpackiego zamierzających otworzyć własną
działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Domu szuka 6 małych szczeniaków!!!
4 pieski i 2 suczki będą do odbioru po weekendzie. Szczeniaki są 
zaszczepione, odrobaczone. Każdy szczeniak będzie także miał darmową 
kastrację/sterylizację po uzyskaniu odpowiedniego wieku.
osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 511071714

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 18:00 / 10.01.2017 r. do 09:00 / 11.01.2017 r.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -16°C,
miejscami spadek do - 22°C.
Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.

OGŁOSZENIE

             W związku z licznymi skargami od mieszkańców z całej Gminy o bardzo dużej ilości wałęsających się psów, zwłaszcza w okolicach szkół, przystanków autobusowych, przy drogach i innych miejscach publicznych.
Wójt Gminy Brzyska przypomina wszystkim właścicielom psów o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad nimi a w szczególności: należyte uwiązanie, bądź pozostawienie zwierzęcia na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

Obowiązek ten ma na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkoły.
Kto nie będzie wykonywał tego obowiązku podlega karze grzywny do 500 zł według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.brzyska.pl/images/SUG-Brzyska17011009200_0001.jpg)SUG-Brzyska17011009200_0001.jpg[Treść obwieszczenia]

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska - Zakościele w dniu 09.01.2017r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45

OBWIESZCZENIE

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2017r. o godz.12:00
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
odbędzie się


SESJA RADY GMINY BRZYSKA


PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2017r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady na 2017r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i dyskusje.
10. Zakończenie obrad.

Informacja oraz prognozy WIOŚ-iu w Rzeszowie dotyczących wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie woj. Podkarpackiego

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
SILNY MRÓZ stopień 1
od 18:00 / 08.01.2017 r. do 10:00 / 10.01.2017 r.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -23°C do -19°C.
Temperatura maksymalna w dzień od -16°C do -13°C.
Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.