ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Lipnica Dolna,że w dniu 17 marca 2019              o godzinie 1600 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Społecznych w Lipnicy Dolnej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipnica Dolna

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wróblowa,że w dniu 16 marca 2019 o godzinie 1800 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblowa

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie składania: "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2019"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwoju sportu w Gminie Brzyska w 2019 roku.

Sołtys  wsi Ujazd zawiadamia mieszkańców, że w dniu 14 i 15 marzec, 2019r. tj. czwartek i piątek od godz. 800  do godz. 1700  w Domu Ludowym w Ujeździe wybierany będzie podatek rolny i od nieruchomości, opłata za wywóz  śmieci oraz  Spółka Wodna. Chętni do zapłaty spółki wodnej proszeni są o dostarczenie nakazów płatniczych.

Placówka Terenowa KRUS w Jaśle, przekazuje informacje o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Wiatr: stopień 1
Od: 2019-03-07 01:00
Do: 2019-03-07 21:00
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 85 km/h, z południa.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

8 MARCA 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

 

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr IV/24/2019
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Brzyska na 2019r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2019r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Brzyska
  7. Wolne wnioski i dyskusje
  8. Zakończenie obrad.

               

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                              Stanisław Madejczyk