Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Błażkowa - przysiółek Judek w dniu 19.06.2019r. znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 1342629451.jpg

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 2
Od: 2019-06-14 14:00
Do: 2019-06-14 22:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1
Od: 2019-06-07 11:00
Do: 2019-06-07 21:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1
Od: 2019-06-05 14:00
Do: 2019-06-05 19:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h.

 

airly1

 

Na stronie airly.eu można sprawdzić jakość powietrza w gminie Brzyska t.j. temperaturę, ciśnienie, wilgotność oraz stężenie pyłów zawieszonych PM10, PM2,5, PM1.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

14 czerwca 2019r O GODZ.1000

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  SP ZOZ w Brzyskach za 2018r

4.Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2018r

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GCKiCz w Brzyskach za 2018r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCz za 2018r

6.Przedstawienie raportu o stanie gminy

7.Debata

8.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018r

10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018r

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

12.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

13.Sprawozdanie z działalności GOPS za 2018r

14.Ocena zasobów pomocy społecznej.

15.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2018 r.

16.Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2018r

17.Wolne wnioski i dyskusje

18.Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                              Stanisław Madejczyk