Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży. w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska przeznaczonych do sprzedaży. w trybie bezprzetargowym.

images/stories/awn10.jpg

W dniu 4 lipca 2013r. odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych uczniów  w roku szkolnym 2012/2013.
Uczniowie przybyli w towarzystwie rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół. W gronie nagrodzonych znaleźli się uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce, lauraci, finaliści konkursów przedmiotowych.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i wspólnym zdjęciem.

 Informacja  o  wynikach  postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Brzyskach
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 24 czerwca  2013r do urzędu wpłynęły 3 oferty na  stanowisko  dyrektora.
- pana Wiesława Marcisza,
- pani Ewy Grzyb,
- pani Jadwigi Żółtek
W dniu  3 lipca 2013 r. odbył się konkurs. Wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne i zostali dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
W wyniku przeprowadzonego konkursu  kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach został: Wiesław Marcisz
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

URZĄD GMINY BRZYSKA INFORMUJE

o możliwości wykonania bezpłatnej analizy gleby (odczyn, zawartość makroelementów) przez rolników z gminy Brzyska

Informacje i zapisy w Urzędzie Gminy pok. nr 6 lub pod tel. 723977378

Wójt Gminy Brzyska informuje, że została  zwiększona kwotą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie na zbieranie transport i unieszkodliwianie azbestu w 2013r. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie w Urzędzie  Gminy Brzyska pok. nr 6 (w godzinach pracy urzędu)  posiadania azbestu  złożonego na terenie posesji po dokonanej lub  planowanej wymianie pokrycia dachowego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Dystrybucja energii elektrycznej
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 114729 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizuje projekt pn. „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowany ze środków FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO - NGO, JST.
W ramach projektu organizowane będą imprezy pn. „FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI”, na które serdecznie zapraszamy chętnych twórców ludowych, artystów i rękodzielników z obszaru Województwa Podkarpackiego, w celu prezentacji swojej twórczości.

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w dniu 10.06.2013r. (poniedziałek)  w naszej gminie ponownie zbierane będą elektryczne śmieci czyli: pralki, lodówki, suszarki, mikrofalówki, żelazka, drukarki, kamery, komputery, narzędzia elektryczne, zabawki, elektroniczne, baterie, świetlówki i inne.
Prosimy o wystawianie elektrośmieci przed przed  posesję do godz. 8.00 rano