Życzenia Bożonarodzeniowe dla Mieszkańców Gminy Brzyska

na ręce Wójta Gminy Rafała Papciaka złożyli :

 

Pan Bogdan Rzońca Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Pani Alicja Zając Senator RP

Pani Maria Kurowska Poseł na Sejm RP

Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm RP

Pan Marek Rząsa Poseł na Sejm RP

Kazimierz Moskal Poseł na Sejm RP

Pani Joanna Frydrych Poseł na Sejm RP

Pani Lucyna Podhalicz Wojewoda Podkarpacki

Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Pan Wojciech Zając Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pani Joanna Bril Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Czesław Łączak Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Jerzy Cypryś Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pani Teresa Pamuła Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Pan Adam Pawluś Starosta Jasielski

Pan Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła

Pan Marcin Bolek Wójt Gminy Dębowiec

Pan Jan Janiga Wójt Gminy Jodłowa

Pan Stanisław Żygłowicz Burmistrz Kołaczyc

Pan Grzegorz Bara Wójt Gminy Nowy Żmigród

Pan Andrzej Stachurski Wójt Gminy Osiek Jasielski

Pani Ewa Gołębiowska Burmistrz Pilzna

Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna

Pan Jan Czubik Wójt Gminy Tarnowiec

Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków

Pan Wojciech Staniszewski Burmistrz Miasta Brzostek

Pan Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn

Pan Wojciech Piękoś Wójt Gminy Jasło

Pan Stanislav Bartos

Pan Andrzej Czernecki Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Pan Robert Wróbel Komendant Powiatowy Policji w Jaśle

Pan Marek Górniak Komendant Powiatowy PSP w Jaśle

Pan Andrzej Nykiel Wojskowy Komendant Uzupełnień

Pan Stanisław Święch Prezes ZOSP RP

Pani Ewa Różycka Kierownik BP ARiMR w Jaśle

Pani Teresa Koś Prezes Banku Spółdzielczego w Kołaczycach

Pan Mieczysław Wójcik Kierownik Posterunku Posterunek Policji w Kołaczycach

Pani Katarzyna Kaszowicz Dyrektor PZD w Jaśle

Pan Janusz Pacher Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle

Pani Justyna Berowska Kierownik PZDR w Jaśle

Roman Jastrząb Prezes PGZK Jasiel Sp. z o.o.

Miejsko Gminny Dom Kultury im. F.Kotuli w Głogowie Małopolskim

Pan Artur Paczkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

Pan Mieczysław Tołpa Poczta Polska S.A Region Sieci w Rzeszowie

Pan Ryszard Wisz Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie

Pan Robert Pieszczoch Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Pani Ewa Piekarska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

Pan Grzegorz Przebinda Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Pan Stanisław Polański Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Jaśle

Pan Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Pani Izabela Pyra Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Zarząd i pracownicy RZSW Jaśle Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jaśle

Pani Sylwia Świstak Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle

Pan Jerzy Żygłowicz Dyrektor Zarządu Zlewni

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Pani Anna Łyżwa Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie

Akademia Piłkarska Wisłoka Błażkowa

Pani Danuta Gąsior-Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Błażkowej

Pan Wiesław Marcisz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow Brzyskach

Pan Wojciech Janiga Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wróblowej

Pani Urszula Chochół Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych

Centrum Usług Wspólnych w Brzyskach

Pan Dariusz Garbacik Dyrektor PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów Region Energetyczny w Krośnie

Pan Jerzy Graboś Prezes Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.

Pan Jerzy Kotulak Produkcja Handel Usługi Ekomax

Pan Ryszard Grzywacz Prezes Spółdzielni Usług Wodno - Knalizacyjnych Produkcji Rolnej

i Handlu ROLWOD

Pan Andrzej Turski Przedsiębiorstwo P.H.U. STALTUR

Pan Roman Maciejowski Agent Ubezpieczeniowy TUW

Koło Łowieckie „SOKÓŁ”

Pan Stanisław Zwoliński Właściciel Zakładu Stolarskiego ,,Profil”

Państwo Maria i Stanisław Wójcik Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „VORTUMNUS” Sp. z o.o.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Silny wiatr: stopień 2
Od: 2019-12-20 17:00
Do: 2019-12-21 10:00
Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, a w nocy od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa.

W dniu 24-12-2019r. Urząd Gminy w Brzyskach będzie czynny od godziny 700 do godziny 1200 

Centrum Prewencji terrorystycznej ABW, przygotowało Kampanię społeczna 4U!, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!) – Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!.

Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl .

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

16 grudnia 2019r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzyska

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzyska.

7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.

8.Wolne wnioski i dyskusje

9.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

Urząd Gminy Brzyska informuje, że otrzymał zgłoszenie o znalezionym psie na terenie Gminy Brzostek w miejsowości Skurowa (okolice mostu). Więcej informacji o znalezionym psie w Urzedzie Miasta Brzostek w referacie Ochrony Środowiska.received_616542689176438.jpeg