W gminie Brzyska na 5213 uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło udział 3036 mieszkańców (58,24%)

Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość głosów:

 

Nazwa komitetu

Ilość głosów

%

Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość

2538

85,97

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska Po .N Ipl Zieloni

159

5,32

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność I Niepodległość

118

3,95

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

65

2,18

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

107

3,58

 

 

Największą ilość głosów uzyskali następujący kandydaci:

Kandydat

Szkoła Podstawowa-świetlica, Błażkowa

Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Błażkowa

Szkoła Podstawowa-sala lekcyjna, Brzyska

Szkoła Podstawowa-świetlica, Brzyska

Dom Ludowy, Ujazd

Dom Ludowy, Wróblowa

Dom Ludowy, Dąbrówka

Suma

KUROWSKA Maria

246

235

332

311

103

177

357

1761

KUCHCIŃSKI Marek

33

23

93

64

27

46

57

343

PAWLUŚ Adam

37

12

49

38

33

24

31

224

Frekwencja

61.5%

52.2%

60.3%

52.7%

57.2%

61.4%

63.1%

Wyniki wyborów do Senatu

Nazwisko i imiona

Liczba głosów

Procent głosów

ZAJĄC Alicja Maria

2 457

83,03%

BALON Daria Urszula

288

9,73%

SKOTNICZNY Ryszard Wiesław

214

7,23%

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

27 września 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w zmian do budżetu gminy na 2019r

4.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Brzyskach

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/158/09 Rady Gminy Brzyska z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń zasadniczych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości na gminę Brzyska,

w miejscowości Brzyska, Błażkowa, Kłodawa

7.Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki położonej w Ujeździe

 nr ewid.386

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego.

9.Wolne wnioski i dyskusje

10.Zakończenie obrad.                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                              Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Silny wiatr: stopień 2
Od: 2019-09-17 20:00
Do: 2019-09-18 09:00
Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy w górach.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Szczegóły w załączniku.