Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele i Sympatycy,

Miło nam ogłosić, że nasz projekt  „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”  znalazł się w gronie 25 finalistów w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Od 3 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem –  najciekawszy nominowany projekt. To Wy zdecydujecie, kto zasługuje na miano „Mistrza zmian”. Każdy oddany głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.

Oddaj na nas swój głos.

Chcesz zwiększyć nasze szanse na wygraną? Głosuj codziennie do 23 września do godz. 23:59. Zaproś do głosowania znajomych, udostępniaj informacje o konkursie – zwycięzcą zostanie ten, który uzyska najwięcej głosów internautów!

Zachęcamy do głosowania! Czy wygramy – to zależy od Ciebie!

oraz bezposredni link do głosowania :

Gala podsumowująca VII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna" za nami

 

            24 sierpnia 2019 roku w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Skarżycach miała miejsce uroczysta gala podsumowująca VII edycję, organizowanego wspólnie z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela", ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Podczas spotkania kończącego tegoroczną edycję konkursu laureaci i wyróżnieni otrzymali zasłużone nagrody, w tym niezwykły kalendarz na rok 2020, w którym zamieszonych zostało 12 zwycięskich prac (każda z nich przypisana została do jednego miesiąca).

            Tradycyjnym zwieńczeniem każdej edycji konkursu jest wydanie kalendarza pn.: "Twoja ulubiona opowieść biblijna", w którym zamieszczone są zwycięskie i wyróżnione prace. Kalendarz to wyjątkowa forma uhonorowania i podziękowania dzieciom za trud włożony w przygotowanie konkursowej pracy. Dochód ze sprzedaży kalendarza każdego roku wspiera szczytną inicjatywę. Zebrane środki ze sprzedaży kalendarza na rok 2020 przeznaczone zostaną na wsparcie akcji "Mały gest, wielki cel".

            Kalendarz  "Twoja ulubiona opowieść biblijna" świetnie sprawdza się jako cegiełka, wspierając prowadzenie zbiórek. Stowarzyszenie Zbója Szczyrka zakupując kalendarz i wykorzystując go jako cegiełkę zgromadziło ponad 10 000 zł na działalność statutową.  Zakupu kalendarza  można dokonać na stronie :ewerro.pl

Laureaci VII edycji konkursu "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” informuje, że z dniem 09.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu pt. „Nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe-twoją szansą – II edycja”.

W ramach projektu realizowane będą bezpłatne szkolenia zawodowe:

- Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępna przyśpieszoną do przewozu rzeczy

- Specjalista ds. rachunkowości – Samodzielny księgowy

Uczestnicy szkoleń otrzymają również wsparcie dodatkowe w postaci:

- ubezpieczenia od NNW,

- zwrot kosztów dojazdu,

- bufet szkoleniowy.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na obszarze gmin: Brzyska, Skołyszyn, Brzostek, Jodłowa, Pilzno.

Szczególnie preferowane są osoby spełniające kryteria grupy defaworyzowanej, tj.:

- bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

- niepełnosprawne,

- w wieku 18-25 lat,

- w wieku 45+

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy:

- zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,

- wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze LGD „LIWOCZ” pod adresem 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS Brzyska).

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 09.09.2019 r. do 23.09.2019 r. w godz. od 800 do 1500

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl (link: http://lgdliwocz.pl/index.php/dzialania/projekt-nowe-umiejetnosci-i-kwalifikacje-zawodowe-twoja-szansa-ii-edycja) oraz w Biurze LGD.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (13) 44 103 38.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 2
Od: 2019-08-26 13:30
Do: 2019-08-26 19:30
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Upał: stopień 2
Od: 2019-08-26 13:00
Do: 2019-08-29 18:00
Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 sierpnia 2019r  o godz.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzyska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Brzyska.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Brzyska dla szkół niepublicznych , niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie majątku Publicznego Gimnazjum w Brzyskach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzyska

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

9.Informacja z wykonania budżetu gminy Brzyska za I półrocze 2019r

10.Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzyska.

11.Wolne wnioski i dyskusje

12.Zakończenie obrad.                                                                            

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                            Stanisław Madejczyk