Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 10% - raz na 10 lat

Obszary:

Dąbrówka, Wróblowa

Wróblowa, Ujazd, Kłodawa, Błażkowa  

Błażkowa     

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 1% - raz na 100 lat

Obszary:

Dąbrówka, Wróblowa    

Wróblowa, Ujazd, Kłodawa, Błażkowa   

Błażkowa  

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 0,2% - raz na 500 lat

Obszary:

Dąbrówka, Wróblowa 

Wróblowa, Ujazd, Kłodawa, Błażkowa 

Błażkowa