Harmonogram odbioru odpadów w gminie Brzyska w 2021r.

 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Brzyska

Dąbrówka

Lipnica Dolna

7

18

1

15

1

15

29

8

22

6

20

5

17

1

15

29

12

26

9

23

7

21

2

15

29

13

27

Błażkowa

Kłodawa

Wróblowa

Ujazd

11

25

8

22

8

29

17

26

10

24

7

21

5

19

2

16

30

13

27

11

25

8

22

6

20

 

Proszę o zapoznanie się z w/w harmonogramem i wystawianie odpadów w ustalonych terminach - wcześnie rano lub wieczorem w dniu poprzedzającym wywóz.

Odpady wystawiane  później i po terminie nie zostaną zabrane!

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów oraz przyklejania nalepek z numerem gospodarstwa domowego !

 

1.Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych  odbędzie się bezpośrednio z posesji  w dniach: 

1)   3 marca 2021r .(środa) oraz 24 listopada2021r.(środa). miejscowości  - Brzyska, Dąbrówka, Lipnica Dolna,

2)  31 marca 2021r. (środa) oraz 25 listopada 2021r.(czwartek) miejscowości - Błażkowa, Kłodawa, Wróblowa, Ujazd

2.Odbiór popiołu z palenisk domowych będzie się odbywała w okresie od października do kwietnia zgodnie z harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz według potrzeb.

 

3.Odbiór zużytych opon odbędzie w dniu – 15.04.2021r. (czwartek)

- zużyte opony należy wystawiać w następujących miejscach:                                    

1.Brzyska-na placu byłego GS Brzyska,

2.Obok Domu Ludowego w Błażkowej

3.Kłodawa- na parkingu przy domu Ludowym

4.Ujazd obok Domu Ludowego.

5.Wróblowa - na  parkingu obok budynku Zespołu Szkół  w Wróblowej. 

6.Lipnica Dolna - obok Remizy OSP  w Lipnicy Dolnej

7.Dąbrówka - na parkingu przy Parku w Dąbrówce

 

4.Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr 6, w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105 – do 31.10.2021r.

  1. Przeterminowane leki (bez opakowań szklanych i plastikowych) można przekazywać do :- APTEKA  Brzyska 397 38-212 Brzyska
  1. Zużyte baterie można wrzucać do pojemnika znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Brzyska.

 

 

 

 Harmonogram odbioru odpadów w gminie Brzyska w 2020r.

 

 

 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Brzyska,
Dąbrówka,
Lipnica Dolna

8

20

3

17

2

16

30

18

27

11

25

8

22

6

20

3

17

31

14

28

12

26

9

23

7

21

Błażkowa, Kłodawa, Wróblowa, Ujazd,

13

27 

10

24

9

23

9

23

7

21

4

18

2

16

30

13

27

10

24

8

22

2

16

30

14

28

 

Proszę o zapoznanie się z  w/w harmonogramem i wystawianie odpadów w ustalonych terminach, wcześnie rano lub wieczorem w dniu  poprzedzającym wywóz.

Odpady wystawiane  później i po terminie nie zostaną zabrane!

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów oraz przyklejania nalepek z numerem gospodarstwa domowego !

 

 

1).Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych odbędzie się bezpośrednio z posesji w dniu:

30 marca 2020r.(poniedziałek) - Brzyska, Kłodawa, Wróblowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna, Błażkowa, Ujazd

2).Odbiór popiołu z palenisk domowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr.6 w godzinach pracy urzędu tel. 13/4460105-do 30.04.2020r.

3).Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brzyska pok. Nr.6 w godzinach pracy urzędu te.13/4460105 do dnia 31.10.2020r.

 

4).Przeterminowane leki (bez opakowań szklanych i plastikowych) można przekazać do; APTEKA Brzyska 397, 38-212 Brzyska

5).Zużyte baterie można wrzucać do pojemnika znajdującego się w  siedzibie Urzędu Gminy Brzyska.