Szkolenie dla obwodowych komisji do spraw referendum - materiały szkoleniowe.

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1  w Błażkowej  ( świetlica)

Lp.

 Imię i Nazwisko

Adres

Podmiot zgłaszający:

1.

Danuta Wal

Błażkowa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

2.

Iwona Barbara Pacana-Czech

Błażkowa

Fundacja im. J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

3.

Marcelina Chudy

Błażkowa

Fundacja Lepsza Polska

4.

Krystyna Teresa Stój

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

5.

Monika Kurowska

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6.

Jolanta Buczyńska-Pacana

Błażkowa

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7.

Tomasz Ostręga

Dąbrówka

Sojusz Lewicy Demokratycznej

8.

Natalia Małgorzata Węgrzyn

Brzyska

Polskie Stronnictwo Ludowe

9.

Pacana Maria

Błażkowa

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Błażkowej ( sala lekcyjna)

1.

Marcin Wypasek

Błażkowa

Fundacja Wolność i Nadzieja

2.

Elżbieta Zawilińska

Błażkowa

Fundacja Alfa

3

Damian Piotr Wiatr

Błażkowa

Fundacja im.J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

4

Renata Agata Przepióra

Błażkowa

Sojusz Lewicy Demokratycznej

5

Wiesław Piotr Wypasek

Dąbrówka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

6

Mirosław Jan Kita

Brzyska

Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Ewelina Dziedzic

Brzyska

Stowarzyszenie Libertańskie

8

Kazimiera Baran

Błażkowa

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Brzyskach (sala lekcyjna)

1

Daniel Czech

Brzyska

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

2

Łukasz Zych

Kłodawa

Fundacja Wolność i Nadzieja

3

Beata Urszula Masternak

Błażkowa

Fundacja im.J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

4

Anna Kurowska

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

5

Krzysztof Szarek

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6

Andrzej Rosół

Brzyska

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

7

Barbara Agnieszka Szot

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Solidarni 2010

8

Wojciech Eugeniusz Kolbusz

Brzyska

Stowarzyszenie Libertańskie

9

Smoleń Anna

Brzostek

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Brzyskach (świetlica)

1

Ewelina Piątek

Brzyska

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

3

Przemysław Kazimierz Kopera

Błażkowa

Fundacja Lepsza Polska

3

Maria Madejczyk

Wróblowa

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

4

Monika Mikoś

Brzyska

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

5

Monika Madejczyk

Brzyska

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Lidia Bachórz

Kłodawa

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

7

Iwona Lucyna Madejczyk

Wróblowa

Stowarzyszenie Libertańskie

8

Beata Przepióra

Brzyska

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Ujeździe (Dom Ludowy)

1

Małgorzata Jałowiec

Ujazd

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

2

Agnieszka Witkowska

Dąbrówka

Fundacja Wolność i Nadzieja

3

Maria Zyguła

Błażkowa

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „WIATR”

4

Stanisław Julian Dziubanik

Wróblowa

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

5

Irena Maria Madej

Lipnica Dolna

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Natalia Żygłowicz

Kłodawa

Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Bezrobotnych

7

Marta Elżbieta Kurowska

Dąbrówka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

8

Agata Mikoś

Kłodawa

Stowarzyszenie Libertańskie

9

Maria Wojdyła

Ujazd

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Wróblowej  (Dom Ludowy)

1

Urszula Dziedzic

Wróblowa

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

2

Małgorzata Gajda

Lipnica Dolna

Fundacja Wolność i Nadzieja

3

Kinga Patrycja Nocek

Wróblowa

Fundacja Alfa

4

Michał Trzaskoś

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

5

Tomasz Kaszycki

Dąbrówka

Sojusz Lewicy Demokratycznej

6

Jakub Piotr Wegrzyn

Dąbrówka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

7

Anna Gabriela Wolak

Brzyska

Polskie Stronnictwo Ludowe

8

Marta Józefa Pacana

Wróblowa

Stowarzyszenie Libertańskie

9

Agnieszka Brzeżowska

Kłodawa

Pracownik Urzędu

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Dąbrówce  (Dom Ludowy)

1

Krzysztof Nigborowicz

Dąbrówka

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

2

Danuta Marszałek

Dąbrówka

Fundacja Wolność i Nadzieja

3

Krzysztof Janusz Rak

Brzyska

Fundacja im.J.Madisona Centrum Rozwoju Demokracji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

4

Karolina Małgorzata Zabawa

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyzna Rodzina Sprawiedliwość”

5

Łukasz Trzaskoś

Lipnica Dolna

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

6

Maria Niezgoda

Dąbrówka

Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Patrycja Lucyna Madejczyk

Wróblowa

Stowarzyszenie Solidarni 2010

8

Radosław Marian Kita

Brzyska

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Barbara Węgrzyn

Brzyska

Pracownik Urzędu

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 52/2015

WÓJTA  GMINY  BRZYSKA

z dnia 14 sierpnia 2015r 

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Brzyska dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

            Na podstawie art. 13 §1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. 2015 r.poz.318.) w związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powołania komisji (Dz.U.z 2003r. Nr 74, poz. 671
z póź.zm), zarządza co następuje:

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BRZYSKA

z dnia 27 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie ref 2015.pdf)Obwieszczenie[ ]

I N F O R M A C J A

o terminie przeprowadzenia losowania członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 74 poz. 671 z późn. zm.) w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji Wójt Gminy Brzyska informuję, że:

w dniu 14 sierpnia 2015r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (pok. nr 11) nastąpi ustalenie składów obwodowych komisji ds. referendum poprzez losowanie członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia kampanii. 

 

Urzędnik Wyborczy
/-/ Grzegorz Mikoś

do dnia 23 lipca 2015 r. utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-432-7/15

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-803-14/15

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Warunki te określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Aby wziąć udział w pracach obwodowej komisji do spraw referendum, należy:

  1. 1.      Zwrócić się bezpośrednio do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, których wykaz oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej -

http://referendum2015.pkw.gov.pl/328_Podmioty_uprawnione

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór zgłoszenia.pdf)Wzór zgłoszenia.pdf[ ]

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-803-16/15

Informacja
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., informuje o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum