Harmonogram dyżurów członków Terytorialnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

W Lipnicy Dolnej odkryto piec garncarski z III w n.e.

Piec prawdopodobnie jest elementem dużej osady z czasów wpływów rzymskich.
W pobliżu półtorametrowego pieca znaleziono tzw. jamę z sporą ilością naczyń glinianych, niektórych mierzących nawet metr wysokości.
Takie piece w Karpatach są wielką rzadkością. Na naszym regionie są najwyżej dwie podobne konstrukcje, które wykorzystywały wiatr do podtrzymywanie temperatury.
Badania prowadzone są na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października 2014 r.
 2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 6 listopada 2014 r.
 3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 3 listopada 2014 r.
 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu 3 listopada 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Podkategorie

 

Siedziba
38-212 Brzyska 1Tel. 13-446-01-08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00 – 15:00
Pokój nr 1

 

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.W Urzędzie Stanu Cywilnego można ponadto:

 • transkrybować zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • odtworzyć zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • zarejestrować urodzenie i zgon, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane,
 • zarejestrować urodzenie, zawarcie małżeństwa albo zgon, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.


Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego, danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.obywatel.gov.pl

Czytaj więcej: Urząd Stanu Cywilnego