Urząd Gminy w Brzyskach czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00

wtorek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

w soboty - urząd jest nieczynny


Wójt Gminy Brzyska uprzejmie informuje, iż będzie przyjmował Mieszkańców Gminy Brzyska w dniach:
- poniedziałki od godz. 1000 do 1600
- środy od godz. 800 do 1200
W szczególnych przypadkach po telefonicznym uzgodnieniu.
Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Urzędu Gminy pok. Nr 7


Nr konta: 12 8626 0002 2001 0000 1531 0001

Nr konta wadium: 28 8626 0002 2001 0000 1531 0004


Wójt Gminy
Rafał Papciak
Skarbnik Gminy
Janina Wolska
Sekretarz Gminy

Grzegorz Mikoś


Powiat: jasielski

Województwo: podkarpackie

Ludność: 6404 mieszkańców

Powierzchnia: 4513 ha

Gęstość zaludnienia: 142osoby/km2

Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego: 2,05ha