Skład Rady Gminy kadencja 2018- 2023

Madejczyk Stanisław, Józef – Przewodniczący Rady Gminy

 

Nocek Józef – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Żyguła Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący pełnią dyżur w Urzędzie Gminy Brzyska pok. nr 14 w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00- 16:00.


Cisoń Maria – Dąbrówka
Czech Jan – Brzyska
Furman Wiesław- Brzyska
Grzyb Małgorzata – Lipnica Dolna
Jurkowski Jerzy- Kłodawa
Mszyca Jan –Brzyska
Maguda Aleksander – Błażkowa
Pacana-Czech Iwona- Błażkowa
Potrzeba Adam-Brzyska
Papciak Stanisław- Wróblowa
Wadas-Stasiak Iwona- Błażkowa
Żygłowicz Ryszard - Ujazd

Komisje Rady Gminy Brzyska

Komisja Finansowo- Budżetowa
1.Żyglowicz Ryszard – Przewodniczący
2. Stanisław Papciak
3.Nocek Józef
4.Maguda Aleksander
5.Grzyb Małgorzata
6.Żyguła Leszek
7.Cisoń Maria
8. Madejczyk Stanisław

Komisja Rewizyjna
1.Papciak Stanisław – Przewodniczący
2.Czech Jan
3.Maguda Aleksander
4.Potrzeba Adam
5.Mszyca Jan
6.Pacana –Czech Iwona

Komisja Socjalna
1.Cisoń Maria – Przewodnicząca
2.Żyguła Leszek
3.Czech Jan
4.Potrzeba Adam
5.Wadas-StasiakIwona
6.Mszyca Jan
7.Jurkowski Jerzy
8.Furman Wiesław

Komisja Rozwoju i Promocji Gminy
1.Grzyb Małgorzata - Przewodnicząca
2.Żygłowicz Ryszard
3.Madejczyk Stanisław
4.Nocek Józef
5.Furman Wiesław
6.Pacana-Czech Iwona
7.Wadas-Stasiak Iwona
8.Jurkowski Jerzy