STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W BRZYSKACH

 

1. Referat Organizacyjno - Administracyjny- „OA” p.o. Kierownika- Marek Biernacki


2. Referat Finansowy- „F” Kierownik- Janina Wolska (Skarbnik Gminy)


3. Urząd Stanu Cywilnego – „USC” Kierownik- Łukasz Czech


4. Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – „R” Kierownik – Bogdan Maguda


5. Referat Budownictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej – „B” p.o. Kierownika – Smoleń Anna


6. Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych - "IOD"