W wyniku realizacji projektu został wyremontowany Dom Ludowy oraz wybudowany plac postojowy przy Zespole Szkół w miejscowości Wróblowa.

 Całkowity koszt projektu: 230 000,00zł

 Dofinansowanie UE: 130 000,00zł.

 Termin realizacji: 2009/2010

 Termin złożenia wniosku: marzec 2009

 Termin podpisania umowy o dofinansowanie: sierpień 2009

 Termin rozliczenia wniosku: grudzień 2010

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi.