Celem projektu był zakup na potrzeby OSP Brzyska nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P400 CB 4x4 o  pojemności zbiornika wody  5005 dm3. Samochód jest wyposażony w autopompę dwuzakresową ze stopniem wysokiego ciśnienia, a także w silnik o mocy 294 kW spełniający normę EURO 5.

Całkowity koszt projektu: 796 220,00zł

Dofinansowanie: 673 327,50zł

Termin realizacji:  V.2010 - X.2010

Termin złożenia wniosku: grudzień 2009

Termin podpisania umowy o dofinansowanie: maj 2010

Termin rozliczenia wniosku: maj - październik 2010

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.