OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

                                                                                                                                   

z dnia 3 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brzyska

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
15

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1.        W okręgu wyborczym nr15utworzonym dla wyboru Rady Gminy Brzyska obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.        W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr15głosowania w wyborach do Rady Gminy Brzyska nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA

1)    CISOŃ Maria Stanisława

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

Beata Katarzyna Przepióra

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

                                                                                                                                   

z dnia 3 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brzyska

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
14

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1.        W okręgu wyborczym nr14utworzonym dla wyboru Rady Gminy Brzyska obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.        W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr14głosowania w wyborach do Rady Gminy Brzyska nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA

1)    GRZYB Małgorzata

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

Beata Katarzyna Przepióra

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

                                                                                                                                   

z dnia 3 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brzyska

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
13

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1.        W okręgu wyborczym nr13utworzonym dla wyboru Rady Gminy Brzyska obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.        W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr13głosowania w wyborach do Rady Gminy Brzyska nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA

1)    MADEJCZYK Stanisław Józef

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

Beata Katarzyna Przepióra

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

                                                                                                                                   

z dnia 3 października 2018 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Brzyska

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr
12

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

 

1.        W okręgu wyborczym nr12utworzonym dla wyboru Rady Gminy Brzyska obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Brzyskach zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

2.        W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr12głosowania w wyborach do Rady Gminy Brzyska nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr 16 KWW RAZEM DLA GMINY BRZYSKA

1)    PAPCIAK Stanisław Paweł

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

Beata Katarzyna Przepióra